radykalno-komunistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „Idzie o wspólną akcję — relacjonował — [...] przeciw niebezpieczeństwom radykalno-komunistycznej agitacji na wsi. Witosowi idzie o porozumienie w tej sprawie ze stronnictwem konserwatywnym i ze Związkiem Ziemian” 189. Po dyskusji ścisłe kierownictwo SPN postanowiło „kontynuować dalej rozmowy z Witosem w tej sprawie i zajmować wobec jego propozycji życzliwe stanowisko” 19°...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zakrzewski, Andrzej 1977. Wincenty Witos chłopski polityk i mąż stanu, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo