radykalno-plebejski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Część ruchu ludowego, jaką reprezentowało odrodzone Stronnictwo Ludowe, przeszła pod wpływem rewolucyjnego ruchu robotniczego i własnych doświadczeń poważną ewolucję od pozycji agrarystycznych i antyradzieckich do radykalno-plebejskich i uznania sojuszu robotniczo-chłopskiego za podstawowy warunek budowy nowej Polski. Jednakże wpływy prawicy pozostały w nim nadal duże, co osłabiało jego zwartość ideową i organizacyjną. Przejawiło się to m. in. w dyskusji toczącej się na zjeź...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Góra, Władysław 1986. Polska Ludowa 1944-1984. Zarys dziejów politycznych, Lublin : Wyd. Lubelskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.