radziecko-angolski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lenie niepodległości kraju i o jego rozwój. Leonid Breżniew i Agostinho Neto podkreślili zbieżność poglądów KPZR i MPLA w podstawowych kwestiach polityki międzynarodowej oraz historyczne znaczenie współpracy między państwami socjalistycznymi a siłami narodowowyzwoleńczymi. Opublikowane po zakończeniu tej doniosłej wizyty oświadczenie radziecko-angolskie stwierdza m. in., że w czasie rozmów delegacje obu krajów potwierdzają całkowite wzajemne zrozumienie i zbieżność poglądów obu stron we wszystkich omawianych kwestiach. Leonid Breżniew i Agostinho Neto...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Barszczewski, Jerzy 1977. Wydarzenia ’76, Warszawa : KAW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.