radziecko-niemiecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Trzeba przyzndć, że wielu z nas żywiło uzasadnione wątpliwości, czy ludzie kierujący rządem polskim w Londynie zechcą lojalnie wypełnić przyjęte na siebie wobec Związku Radzieckiego zobowiązania. Rozumieliśmy, że wojna radziecko-niemiecka — to nowy okres walki o Polskę i że w kraju powstaje zupełnie nowa sytuacja. Nie mieliśmy złudzeń co do tego, że reakcja polska pogodzi się ze zmianą polityki emigracyjnego rządu w stosunku do ZSRR. Wierzyliśmy jednak głęboko, że...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bielski, Leon 1965. Spotkanie z ziemią, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.