radziecko-zachodnioniemiecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Po podpisaniu układu radziecko-zachodnioniemieckiego sekretarz stanu William P. Rogers wystąpił z oświadczeniem, w którym powiedział m.in.: „Wielokrotnie w czasie długiego procesu rokowań wyrażaliśmy zaufanie i poparcie dla wysiłków Republiki Federalnej zmierzających do osiągnięcia nowego porozumienia z jej zachodnioeuropejskimi sąsiadami. Dziś chcemy potwierdzić to zaufanie i poparcie. Re...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pastusiak, Longin 1983. Wielkie mocarstwa wobec podziału i zjednoczenia Niemiec, wyd. 2 uzup., Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.