raptusowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) współwystępują z aktami chcenia. Zilustrujmy to przykładami: „Za nimi, hgj, za nimi oczy me sokole" /III, sc. 1, w. 499/, lub: ■Precz stąd - bo wezmę za rogi" /III, sc. 2, w. 325/, albo: ■Hola, kolegol nie bądź taki raptusowy* /I, w. 459/, „EJ, Sowiet ni ku, pódźmy w tan" /III, sc. 8, w. 397/...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Preyzner, Marcin (red.) 1986. Język. Teoria – dydaktyka. Materiały VII Konferencji Młodych Językoznawców-Dydaktyków [...], Kielce : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.