rarissimum

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Podobnie ma się rzecz z ulotkami, z których każda wymagałaby specjalnego studium bibliograficznego, jak drukowany w Rawie Ruskiej list w sprawie grobowca Żółkiewskiego, jak rzekomo „największe rarissimum”, odbitka prywatna Dioklesa, jak znane w jednym egzemplarzu: odbitka odezwy Naród sobie i opowieść Na Olimpie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krzyżanowski, Julian 1973. Pokłosie Sienkiewiczowskie. Szkice literackie, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.