rarogowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) INDEKS WYRAZÓW 167 przezgrzeszny 115 przezkonieczny 115 przezliczny 115 przezmierny 115 przezm ilostny 115 przezmozgi 117 przeznocny 113 przezorny 56 przezór 56 przezręki 117 przezrozumny 115 przezwany 115 przezwodny 115 przezzęby 117 przybielszy 102 przyboczny 113 przybrudzić się, 103 przy chciwszy 103 przychciwy 103 przy chytr szy 103 przy chytry 103 przycieśniejszy 102 przycięższy 102 przyczarnawy 104 przyczerńszy 102 przyczerwieńszy 102 przydatny 23 — 24 przydługi 103 przy dłuższy 103 przy dobry 103 przydrożny 113 przy frant 103 przyfrontowy 118 przy głodny 103 przy głupi 103 przy głupszy 103 przygniewliwszy 103 przy gniewny 103, 107 przy gorętszy 102 przy gorzki 103 przygorzknieć 103 przy gruby 103 przyjacielski 86 przy jaśniejszy 102 przyjazny 42, 65 przyjaźliwy 65 przyjaźń 42 przyjemnościowy 95, 98 przykosmatszy 103 przykosmaty 103 przy krągły 103 przy krótki 103 przykwaśny 103 przyległy 38 przyłotr 103 przymarznąć 103 przynależny 65 przynależyty 65 przy oby czaj niej szy 102 przy ostry 103 przy plaski 103 przypodobny 103 przyposażny 113 przypuszczalny 61 przy pyszniej szy 103 przypyszny 103 przy skąpy 103 przyskępszy 103 przysłony 103 przysłońszy 103 przy stary 103 przystosowawczy 45 przysucliy 103 przy surowszy 102 przysuszszy 103 przyszłościowy 95 przyśmiertny 113 przytluslszy 103 przytłusty 103 przytomny 136 przytwardszy 103 przytwardy 103 przy tym 136 przywąskawy 104 przywiętszy 102 przyw inniej szy 102 przyzazdrościwszy 102 przyzieleńszy 102 przyziemny 113 przy zimniej szy 102 przy żadniej szy 102 przy żółcić 103 psi 7, 8, 97 pstry 36 ptasi 96 ptaszy 74 rabczański 87 radiofoniczny 82 radny 65 rady 27 radziecki 86 rajski 86 rakoleczniczy 120, 126 rakowy 96 ranny 73 rarogowy 69 rasistowski 88 realistyczny 82 recytacyjny 83 rentgenologiczny 82 rentgenowski 88 rębny 59 ręczny 67, 68, 79, 82 robaczywy 91 robociarski 87 roboczy 76 robotniczy 126 robotować 42 robotny 42 rodny 56 rodzaj 42 rodzajny 42 rodzimy 39 — 40 rogaty 97 rogobodziec 128 ropodajny 120, 127, 129 roślinny 75 rownorodny 120 rozbieralny 61 rozbieżny 23 rozbiórkowy 95 rozbitny 59 rozchodzisty 27 rozchwytny 59 rozcieralny 61 rozdainy 51 rozdraźny 59 rozdwojny 59 rozgłośny 58 rozłączny 59 rozłączy sty 60 rozlomny 58 rozmazisty 60 rozmowny 51 roznośny 59 rozpalisty 60 rozparny 23 rozprawny 51 128,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kurkowska, Halina 1954. Budowa słowotwórcza przymiotników polskich, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.