rasistowsko-biologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przeciwstawiano się w sposób zasadniczy moralności chrześcijańskiej, według której podstawą stosunków pomiędzy ludźmi jest wzajemna miłość i szacunek. Odrzucano zdecydowanie zasadę równości między ludźmi w każdej dziedzinie, ekonomicznej, politycznej i stosunków międzynarodowych, na rzecz najwyższych praw Herrenvolku w stosunkach z innymi narodami i elity nazistowskiej w rządzeniu państwem. Rasistowsko-biologiczne halucynacje narodowego socjalizmu przekształciły się wSSw najbardziej złowrogą rzeczywistość. Etyka SS była tylko wezwaniem do — podbarwionej romantyzmem — morderczej działalności, która zadowala się zabijaniem w milczeniu i posłuszeństwie. Była ona...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cygański, Mirosław 1978. SS w ruchu narodowosocjalistycznym i w III Rzeszy 1925-1945, Poznań : Instytut Zachodni
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo