rasistowsko-nacjonalistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rzeni. Z tej teorii, określającej, jak widzimy, w sposób zupełnie odmienny od poprzedniej treść hasła „literatura jest zjawiskiem społecznym”, wywodzą się charakterystyczne tendencje doby najnowszej: żądanie literatury proletariackiej i chłopskiej (pojmowanej w sposób klasowo-socjalistyczny lub rasistowsko-nacjonalistyczny). Przykłady: Stanisław Czernik i jego „Okolica Poetów” 5 6, Dwadzieścia lat literatury polskiej Ignacego Fika 7 oraz wzrastające liczbowo wydawnictwo auto...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fryde, Ludwik 1966. Wybór pism krytycznych, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo