rasowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Upadek ustroju monarchicznego w Prusach wstrząsnął rojalistycznym światopoglądem tych rasowo najczyściej polskich a duchowo najbardziej obcych nam narazie rodaków, z krwi i kości Lechitów, z krwi i kości Polan, z krwi i kości Słowian. Gdyby Prusy były zachowały ustrój monarchiczny, jak to było w planie ks. Maksa Badeńskiego w Listopadzie z którymś z synów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.