rasowo-kulturowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) są barbarzyńcy. I nasza okrutna odpowiedź, straszliwa odpowiedź — będzie jedynie godną człowieka.” Metafora zastępowała realną analizę zjawisk; różnie ją też pojmowano — Błok jako przewrót rasowo-kulturowy, Klujew zaś, Jesienin czy Orieszyn — jako wytęskniony odwet chłopstwa na panach; w obu wariantach nie brakowało też nuty mistycznej i mesjanistycznej; wyobraźnia znajdowała oparcie w tradycjach słowianofilskich, a także w katastrofizmie symbolistów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Watała, Elwira, Woroszylski, Wiktor 1973. Życie Sergiusza Jesienina, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.