raszkowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W r. 1652 polecił go synod Stefanowi Niemiryczowi na kaznodzieję do zboru w Czerniechowie (woj. kijowskie, pow. żytomierski), gdzie głosif nauki do r. 1655, kiedy został inicjowany na ministra. Na synodzie raszkowskim 1655 r. zobowiązali zebrani C-go do przetłumaczenia na język polski dzieła Crella »Prima ethices elementa« i przerobienie go na podręcznik dla młodzieży szkolnej. Niewiadomo jednak, czy wywiązał się...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.