reżim

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) we Władywostoku. Zamienił ze mną za cały czas pobytu w obozie tylko kilka zdań w języku rosyjskim przy przyjmowaniu mnie do obozu, gdy mi oświadczył, że jest to obóz surowy, i że ma nadzieję, iż przez ścisłe przestrzeganie wszelkich instrukcyj oszczędzę mu konieczności stosowania do mnie represyj osobistych. Nie umieścił mnie też w jednym ze specjalnych (zamkniętych i zakratowanych) pawilonów karnych, lecz w baraku o reżimie ogólnym, lżejszym, — ale to tylko dlatego (jak mi .później sam opowiadał), że tamte pawilony były przepełnione...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dyboski, Roman 1922. Siedem lat w Rosji i na Syberji (1915-1921). Przygody i wrażenia, Warszawa etc. : Nakł. Gebethnera i Wolffa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.