reżym

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) we. Współpracował z kapitanem Pabstem, który odegrał bardzo dwuznaczną rolę przy zamordowaniu Liebknechta i Róży Luxemburg, i którego nazwisko było wymieniane w związku z innemi sprawkami, zarzucanemi dywizji strzelców gwardyjskich. Kapp należy do najzagorzalszych zwolenników starego reżymu i można uważać go za prowodyra ruchu monarchistycznego. W czasie wojny wsławił się szaleńczemi żądaniami zaatakowania całych prowincyj i krajów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Renn, Ludwik 1931. Po wojnie, przekł. W. Kragen, Kraków ; Warszawa : Panteon
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.