reżyser-adaptator

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) go” u. Chodzi o tę sferę znaczeniową, która jest stała dla literatury i dzieła teatralnego, a która jednocześnie warunkuje i umożliwia przekład jednego rodzaju sztuki na drugi, choć oba posiadają odmienne kody językowe. Przekład taki jest zawsze aktem twórczym reżysera-adaptatora, który tekst literacki wprowadza w system znaków teatralnych, podporządkowanych własnej koncepcji artystycznej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PHum - Przegląd Humanistyczny (Wa­r­­­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.