reżyser-inscenizator

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sztuki jest zorganizowany przez Ministerstwo W. R. i O. P. — z inicjatywy ówczesnego ministra W. R. i O. P. Janusza Jędrzejewicza — w czasie uroczystości z okazji 25 rocznicy śmierci Stanisława Wyspiańskiego konkurs teatralny z trzema nagrodami po 2.000 zł. dla reżysera-inscenizatora, malarza-dekoratora i artysty dramatycznego. Pierwsze w Polsce nagrody teatralne, które otrzymali Ludwik Solski, Andrzej Pronaszko i Juljusz Osterwa, wprowadziły na teren pracy teatrów sugerujący bodziec zewnętrzny. Wzywając do...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻSztuk - Życie Sztuki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.