reżyser-monter

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Reżyseria sytuuje się między brakiem porządku a zbytnią systematycznością, między chaosem a celową redundancją. Reżyser-monter, a nie władca-inscenizalor stawia hipotezy, próbuje, ukierunkowuje działania sceniczne, rozbudowując jednocześnie komentarz krytyczny, wpisany w przedstawienie. Współczesna reżyseria jest konceptualna (w sensie sztuki konceptualnej). Przestaje być reżyserią, staje się „refleksją w stanie czystym” (reflexion a Petat pur). Pavis powraca zatem do koncepcji twórcy-autora spektaklu. Interpretuje ją jednak bardziej jako autoryzację - nie autorytaryzm. Władza należy bowiem do widza...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PamT - Pamiętnik Teatralny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.