reżyser-narrator

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) obyczajowej i krytyki instytucji politycznych. Powstała w nawiązaniu do starszych form literatury popularnej (romans awanturniczy, opow ieść egzotyczna), z którymi łączył ją schematyzm wątku fabularnego (zazwyczaj był to wątek podróży), konfliktów i postaci przypominających marionetki poruszane przez reżysera-narratora, a w reszcie—epizodyczna i nieciągła kompozycja oraz daleko posunięta swoboda motywacyjna. Właściwości te były jednak w p.f. ujęte często w ironiczny cudzysłów,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.