reżyser-producent

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wanych filmów. Jeśliby przyjęcie tej propozycji nastręczało trudności czy wywołałoby opory, zebrani zagrozili akcją bojkotu kin wyświetlających zagraniczne lub za granicą realizowane filmy. Reżyser-producent Robert Wise, obecny na zebraniu, oświadczył, że „Hollywood może odzyskać należne mu miejsce tylko przy pomocy rządu”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Toeplitz, Jerzy 1973. Nowy film amerykański, Warszawa : WAiF
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.