reżysersko-inscenizacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W 1914 r. ogłosił projekt inscenizacji Krakusa Norwida na arenie cyrku. Pisał artykuły, apostołował w imię nowych pomysłów reżysersko-inscenizacyjnych, przedstawił pomysł taniego w Warszawie teatru powszechnego o wysokim repertuarze, znalazł protektorów tego planu w Sienkiewiczu i Miriamie, zbierano fundusze na budowę nowoczesnego gmachu z nowoczesną sceną, zainteresował tym Stanisławę Wysocką, Zelwerowicza, Arkawinównę, Starską, ale gdy rzecz dojrzała — wybuch wojny wszystko rozwiał. Wszystko, prócz zapału:...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szczublewski, Józef 1965. Pierwsza reduta Osterwy, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.