realno-obiektywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stannym dobywaniu się z „nie-bycia”, znajduje racje swej realno-egzystencjalnej byto-obecności. Na tym polega ontyczno-egzystencjalne współuczestnictwo między sferą idei i sferą rz,eczy, dzięki czemu samo ich stawanie się okazuje się byciem i zarazem przezwyciężaniem towarzyszącego im nie-bycia. Jest w tym u Platona coś, co można by nazwać dialektyką realno-obiektywnego istnienia, w którym dualizm sfery idei i sfery rzeczy okazuje się zarazem egzystencjalnym współujednianiem realności byto-bycia i realności stawania się byto-nie-bycia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.