referent-fachowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kuntze pragnął mianować go także „inspektorem bibliotek prowincjonalnych" na terenie całego kraju. Podlegaliby mu dyrektorzy tych bibliotek, inspekcjonujący biblioteki danej prowincji. Dyrektor centralnej biblioteki państwa stałby na czele organizacji bibliotek, niezależnej od Ministerstwa WRiOP, co usunęłoby największe w oczach Kuntzego „niebezpieczeństwo przemienienia się bibliotekarzy w urzędników". Ministerstwo WRiOP, w osobie referenta-fachowca z wydziału bibliotek, byłoby nie „centralnym organem" bibliotek, lecz „jedynie ich rzecznikiem”. Koncepcja Kuntzego była w tym zakresie bardzo nowoczesna, nawet w skali światowej. Jedynie we Francji po II wojnie światowej utworzono Generalną Dyrekcję Bibliotek o koncepcji podobnej do projektu Kuntzego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Stankiewicz, Witold (red.) 1984. 50 lat Biblioteki Narodowej Warszawa 1928-1978, Warszawa : Biblioteka Narodowa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.