refleksja-konkluzja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Bocian z żabami kłóci się cicho o wieczór...” I zaraz potem w bezpośrednim związku z zacytowanym lirykiem poczynił Piętak następującą ważną refleksję-konkluzję: „Od tego mego pierwszego wiersza wiodła zawsze kręta karkołomna linia ku poezjom ostatnim, a towarzyszyło jej uparte pragnienie, by pisać jakiś euforyczny poemat, odwracający się od mąk i kłopotów dnia codziennego, poemat — świat sam w sobie — ale, u licha, przecież mnie na to nie było stać, to był majak, który nie mógł być urzeczywistniony.” (Portrety i zapiski, Warszawa 1963,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Piętak, Stanisław 1986. Pisma. Utwory poetyckie. 1. Poezje zebrane, aneks, przypisy, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.