reformista-socjaldemokrata

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) do wspólnego frontu walki mas ludowych. Triumf socjalizmu w ZSRR i piekło dyktatury faszystowskiej w takich państwach, jak Niemcy, Włochy, Polska, ukazały najszerszym masom z jednej strony słuszność drogi bolszewików rosyjskich, z drugiej całą zgubność drogi reformistów-socjaldemokratów, którzy rozbijali ruch robotniczy. Zbankrutowała droga wskazywana w ciągu długich lat przez PPS, Bund i inne partie „socjalistyczne“, że „socjalizm przyjdzie w majestacie prawa“. Zbankrutowała ich polityka współpracy z burżuazją...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wspomnienia 1953. Wspomnienia o „Proletariacie”, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.