refrenistka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Miejscowe życie nocne rozkwita tylko w soboty, kiedy to restauracja numer 1 czynna jest nie do dziesiątej wieczorem, ale do pierwszej, a orkiestra gra do tańca. Kierownictwo gastronomii zaangażowało Magdalenę Z. jako refrenistkę na te sobotnie wieczory. Wydział Zdrowia założył sprzeciw i zgłosił go pieśniarce oraz gastronomii. Produkcje wokalne dentystki miały podrywać zaufanie mas do społecznej Służby Zdrowia i stawiać w dwuznacznym świetle autorytet lekarza. Co do pryncypiów Magdalena Z. była przeciwnego zda...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Urban, Jerzy 1972. Kolekcja Jerzego Kibica, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.