rejestr-licznik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sekiuentery W maszynach jednoadresowych kolejność wykonywanych rozkazów określana jest przez układ zwany sekwenlerem, przy użyciu rejestru-licznika rozkazów L, zawierającego adres następnego rozkazu, oraz przerzutnika taktującego, dzielącego podstawowy cykl pracy maszyny na dwa takty: I. Wykonanie kolejnego rozkazu; II. 	Pobranie rozkazu następnego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siegel, Paul 1966. Elektroniczne maszyny cyfrowe, przeł. A. B. Empacher, J. Rogińska-Empacher, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.