rekapitulowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rozpisana w roku 1966 przez „Współczesność” ąnkieta zaświadcza o tym wyraziście. Uczestniczyli w niej publicyści, historycy, krytycy teatralni, pisarze — nieco młodsi od piszącego te słowa, albo nieco starsi. Ale dla tych wszystkich wypowiedzi znamienne było rekapitulowanie Polski współczesnej przez prymat własnego zawodu czy sfery działania. Te perspektywy nałożone na siebie dawały dopiero bardziej kompleksową wiedzę o zmianach ostatnich lat jedenastu: zmianach obiektywnych i psychologicznych, o zmianach ludzkiej mentalności, doświadczeń, dokonań. We wspomnianych wypowiedziach to, co...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Więź - Więź (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.