reket

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dów itp. - a także do zachowań, u których podstaw tkwi przemoc, negatywną ocenę połączoną z pogardą przynoszą tylko dresiarz (wraz z derywatem dresiarstwo) oraz szalikowiec i kibol - rzeczowniki nazywające osoby, z których działaniami może się zetknąć każdy człowiek. Brak nacechowania ekspresywnego pozostałych wyrazów należących do tej grupy - haraczownik, rekiet// reket i rekiełier// reketier, fala (wojskowa)28 wynika, być może, z faktu, iż zjawisk, do których odnoszą, zwykli ludzie doświadczają rzadko...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gruszczyński, Włodzimierz, Bralczyk, Jerzy, Majkowska, Grażyna (red.) 1999. Polszczyzna w komunikowaniu publicznym. Prace poświęcone Profesor Hali­nie Satkiewicz z okazji jubileuszu Jej i Jej Zakładu, Warszawa : Aspra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.