rekonstruktorski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rozważania te dać nam mogą w^ s k a z a n i a n a t u r y k o n s e rw a t orski ej. Naczelnym pytaniem będzie tu zagadnienie rekonstrukcji i stopnia tejże. Trzy niszczejące odkrywki posiadają stan zniszczenia najbardziej posunięty. Tu też kwestia rekonstrukcji jest zupełnie jasna i nie.ulegająca dyskusji. Należy niewątpliwie zrekonstruować co najmniej fragmenty ostatnio wyniszczone. Pozostaje jeszcze zapytanie: ezy należy doprowadzać prace rekonstruktorskie aż do wyglądu pierwotnego odkrywki? Do podobnych zagadnień możemy się — jak sądzę — odnieść zawsze indywidualnie i jakkolw iekbyśms postąpili, zawT13...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.