rekorder

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jęz. p. 188—191 przenosić się 86 przesyłać 132 przeświadczony 138 przeświadczonym być 134 przewaga (większość) 130, 140 przewodniczący 105 przez (użycie przyimka) 177 przychylny (= sprzyjający) 130, 140 przyjść na stół 144 przypadek 131 przypadkowy (szpital) 130, 131 przypatrywać się czego 168 przypuszczam wierzyć 151 przyzwoitość 132 psychologia 199 ptak - mężczyzna 162 puding 29 pul motor 71, 79, 199 Pułaski Hall 164, 166 pytać (—prosić) 131, 140 pytajne zdania 192 Racine powiat 160 raczej 131, 141 radio aparaty 160 radio - przyjaciel 160 radio słuchacz 160 radykalista 40 „rajbrod“ 22 rajd, rajt 71 rajdułej 209 rakieciarz 40 rakieter, -nik 71, 80 rakieteria 71 rakinczerować 84, 85, 199 raport 35 rata 35 raz kiedyś 144 raz za czas 144 realizować 35 rebeliant 110 regularny 110 rehabilitacja 110, 111, 116 rekomendacja 111, 116 reinkorporować 84, 85 rekonsyderować 84, 85 rekord 111 rekorder, -ka 71, 79 rekordowy 111 rent 24, 71, 79 rentnik 39 reparacja 35 resyt 71, 79 rewolwerowicz 42, 43 rezei'wacja 71, 79, 195 rezultat 111, 112 robić (wniosek) 131, 140 rodzaj czasownika 192—194 rozciągał się (wymowa) 205 rozgłos 131, 141 rozłączać (oddzielać) 130, 140 roztrzaskać się 129 rozum 31 równie 152 również 152, 154 rum 71 runować 25 ruter, -ka 71, 80 rutować 84, 85 rutynowy 72, 80 rynk 72, 80 rytualny 112, 116 rzadki 33 rzeka 33 safkol 119 sajd rum 72 sajdłok 25 sala Modrzejewska 165 sala Pułaskiego 164 sala Pułaski 165, 166 salid 199 salonista 23 saloonista, salunista 40 salun 28, 36, 72, 80 salunista 72 sanitarność 112, 117 sanitarny 112, 117 sądzić 134 scena (= miejsce) 113, 116...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1938. Język polski w Stanach Zjednoczonych AP, Warszawa : Nakł. TNW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.