rekrut-ochotnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Te ogólne rozważania możemy teraz zastosować do Przypadku rekruta-ochotnika. Można wyróżnić cztery interesujące dla rozważanego tematu przypadki: 1. Pragnienie, aby być uważanym za silnego człowieka wystarcza do podjęcia działań mających na celu wstąpienie do wojska, ponieważ wystarcza, aby pod nieobecność przeświadczenia o słuszności wstąpienia do wojska, łącznie ze świadomością sprawcy o posiadaniu pragnienia wykonywania słusznych działań, pokonać strach przed wojną i upodobanie do wygody. Z kolei samo przeświadczenie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
NKryt - Nowa Krytyka (Szczecin)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.