relegowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) że legenda Stalina jest cementem spajającym masy. Należy zauważyć że Instytut Marksa-Engelsa-Lenina zmienił ostatnio nazwę na Instytut Marksa-Engelsa-Lenina-Stalina. Natomiast widać tendencję ze strony wojska do odjęcia mu tytułu „genialnego stratega” i do relegowania go pomiędzy cywilów, jako kierownika partii, a nie generalissimusa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.