religiologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Około 40 referatów wygłosili przedstawiciele świata lekarskiego, antropologicznego, religiologicznego, teologicznego, filozoficznego, orientalistycznego oraz innych gałęzi wiedzy. Stosunkowo licznie reprezentowane były Japonia, Bliski i Daleki Wschód. Spośród referatów na uwagę zasługiwały następujące: „Rola sumienia w kulcie w świetle psychologii głębi” (prof. dr P. Matussek, Monachium),...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.