reluicja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) odsiedzeniu płacili nie dań miodową, lecz podymne. Ale i ci, co płacili nieraz obfitą dań miodową, byli rolnikami, podstawę bowiem opodatkowania stanowiła ziemia uprawna (odróżniana od ziemi nieuprawnej „pustej"). Dosyć rozpowszechniony podatek, stanowiący reluicję stacji (,,bołkunovśćina“), był ściągany od wołu (oczywiście roboczego) — po trzy grosze. Wreszcie rozpowszechnienie ziemi ornej po folwarkach również wskazuje na rolniczy charakter tamtejszego kraju. Wśród Kozaków zarówno zaporoskich, jak dońskich rolnictwo nie było takie popularne jak zajęcia rybackie i łowieckie, p. np. M i 1 j u k o v, Oćerki, t. I, str. 73 n., A. J a k o v 1 e v...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łowmiański, Henryk 1953. Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.