retardant

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) RETARDANTY [łac.], chem. regulatory wzrostu roślin, powodujące gł. opóźnianie procesu ich wzrostu; r. oznaczane są symbolami lub nazwami: CCC, AMO 1618, phosphen i in.; najważniejszym r., stosowanym obecnie w rolnictwie i w dziedzinach pokrewnych, jest CCC (chlorek 2-chIoroetyIo-3-metyloamoniowy), zw...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.