rewolucyjno-racjonalistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) roznawstwie i poddał ogólną tonację. Jak często w ruchach umysłowych woluntarystycznie radykalnych, nowa prawda zmieszana była z przejaskrawieniem, symplifikacjami, w końcu także z doktrynalizmem, i dlatego książki w rodzaju Sporu o Mickiewicza, wydatnie poszerzając kontekst rewolucyjno-racjonalistyczny, przeprowadzając klasową analizę najszczytniejszych porywów ducha ludzkiego, spłaszczały zarazem symboliczny wymiar dzieła, ponieważ redukowały to, co w swoim bogactwie podatne jest na wielostronne rozumienie do jednorazowej pragmatyki historycznej. Poloniści skupieni w Instytucie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jakubowski, Jan Zygmunt 1988. Trwałe przymierza, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.

Sąsiedztwo a tergo