rewolucyjno-romantyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Właśnie z humanizmem, którego poczucie było u pisarzy realistów niezwykle rozwinięte, łączą się poszukiwania społeczno-postępowych ideałów, nowej perspektywy. W twórczości tych pisarzy znajdujemy tendencje rewolucyjno-romantyczne, na których wycisnął swe piętno nowo powstający ruch mas ludowych. W Rosji natchnionym zwiastunem tych tendencji był Gorki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Filipkowska, Hanna et al. (red.) 1978. Literatura polska i rosyjska przełomu XIX/XX wieku, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.

Sąsiedztwo a tergo