rewolucyjno-satyryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rownictwem tow. Bagińskiego, jednego z najstarszych i najbardziej aktywnych pracowników radzieckiej amatorskiej sceny polskiej, powstaje teatrzyk młodzieżowy „Kropidło”, o kierunku rewolucyjno-satyrycznym. Była to raczej żywa gazeta, nie zaś teatr. „Kropidło” wystawiało przeważnie sztuki-przeglądy małych form, żywo i szybko reagując na wszystkie wydarzenia w polityce międzynarodowej i wewnętrznej. Satyra „Kropidła”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sierocka, Krystyna 1963. Z dziejów czasopiśmiennictwa polskiego w ZSRR („Kultura Mas” 19291937), Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.