rewolucyjno-szlachecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rzutowały krwawe wypadki tak zwanej ' rzezi galicyjskiej' w 1846 roku, kiedy to rząd austriacki rękami polskich i ukraińskich chłopów zlikwidował patriotyczny ruch rewolucyjno-szlachecki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ciechanowicz, Jan 1993. Trzynastu sprawiedliwych, Wilno : Polskie Wydawnictwo w Wilnie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.