rewolwer-brauning

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Uzbrojeni robotnicy stawiali opór prawdziwie po bohatersku i okazywali prawdziwą pogardę śmierci... Broni jednak było strasznie mało, a przy tym tylko rewolwery-brauningi okazały się skuteczne w walce z żołnierzami zbrojnymi w karabiny/’ Już w piątek, w połowie dnia, wojsku udało się w zasadzie opanować sytuację. Zburzyło ono większość barykad i wypełniło uli...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kalabiński, Stanisław, Tych, Feliks 1969. Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja. Lata 1905-1907 na ziemiach polskich, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.