rezerwacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stępne. Z upadkiem państw centralnych z podobnymi apelami zwracały się obie strony, pomijając przeciwnika, do zwycięzkiej Ententy, przyczem jedni 1 drudzy mieli swą „rezerwację mentalną": w razie gdy wyrok będzie, to strona niezadowolona nie uzna go...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.