rezerwatowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) łąki i ziołorośla. Poprowadzenie granicy Parku wzdłuż warstwicy około 800 m wzbogaci v/ sposób zasadniczy listę zwierząt, zwłaszcza bezkręgowców. Zwarty kompleks lasów rezerwatowych masywu Babiej Góry i Policy będzie ostoją i matecznikiem dużych ssaków i ptaków — niedźwiedzia, jelenia, wilka, rysia i głuszca. W powiększo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Syga, Teofil 1957. Woda z Niemna, Warszwa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.