reziduum

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rzańskiej. Tam jednak oddziaływanie Kaukazu uwydatniło się już tak bardzo, że doszło do wytworzenia się formacji identycznej z teraźniejszymi Osetynami, potomkami dawnych irańskich Jasów. Najliczniejszym składnikiem jest tu element armenoidalny, zaś stosunkowo wysoki odsetek elementu laponoidalnego jest niewątpliwym reziduum dawnego neolitycznego podłoża ludności Ukrainy. Wreszcie niski odsetek elementu nordycznego świadczy bardzo wymownie, iż w tych zamierzchłych czasach składnik ten jeszcze bardzo słabo docierał do stepów czarnomorskich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czekanowski, Jan 1967. Człowiek w czasie i przestrzeni, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.