rezolucja-apel

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 5- 	2-72 W Łodzi zakończył się XVIII kongres Związku Pisarzy Polskich. Prezesem został wybrany Jarosław Iwaszkiewicz, który otrzymał 62 głosy. Kontrkandydat Igor Neverly otrzymał 49 głosów. Na zakończenie jednomyślnie uchwalono rezolucję-apel skierowany m.in. „do pisarzy polskich na Zachodzie”: „Podnieście głos protestu — Przerwać bestialstwa w Wietnamie”. Jak to Dostojewski określił w „Braciach Karamazowych”?: Da-s, mużiczki naszi za siebia postojali...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.