rezolutka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) łopatka, pamiątka, piszczałka, ścieżka itp.; odczasownikowe nazAvy orzeczeniowe: igraszka, przymówka, ucieczka itp.; odczasownikowe nazAvy podmiotowe: podwiązka, kładka, sieczka, wędzonka itp.; nazwy żeńskie utworzone od męskich: bernardynka, kotka, rezolutka. Sufiks w funkcji neutralnego formantu występuje w rzeczownikach: cyranka, guldynka, kukołka, gorączka, siarka itp...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.