rezonowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wcale inaczej ma się rzecz co do tych poetów w literaturze ojczystej, których nie wiedzieć dlaczego romantykami nazwano. Ci własną usilnością, własnemi mocami wspierają wyznawaną przez siebie teorję sztuki; jeżeli tylko poecie, sztukmistrzowi teoretyczne rezonowanie na co się przydać może! Ich młoda poetycka literatura jednym oto żartkim skokiem daleką przestrzeń ubiegła, — jak Alcyd *, dławiąc smoka w kolebce. Wyznaję to przed obliczem narodu z prawdziwą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mochnacki, Maurycy 1923. O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym, Kraków : Nakł. Krakowskiej Spółki Wydawniczej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.