rezultatywno-stanowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wód analizowanej formy jest bardzo widoczny (por. przykład 86). Najwyższy poziom adiektywizacji imiesłowu ujawnia się w kontekstach, w których ten imiesłów jest określeniem rzeczownika nieosobowego (twarz, mina, głos) i w których nazywa on cechę psychiczną, będącą rezultatem procesu psychicznego. W konstrukcjach z imiesłowem w pozycji orzecznika i czasownikiem być w formie osobowej (tzw. strona bierna rezultatywno-stanowa, por. Puzynina 1969: 99-100) ujawnia się również przymiotnikowa wartość imiesłowu, ale jeszcze ściśle związana z czasownikiem refleksywnym (por. przykład 84). Natomiast o bezpośredniej zależności od formacji kauzatywnej świadczy rząd narzędnikowy imiesłowu, gdzie pozycję wyrazu określającego zajmuje nazwa przyczyny uczucia (jedyne potwierdzenie w materiale stanowi fragment 83). Oprócz tego istnieje też grupa kontekstów nie pozwalających na jedno...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mikołajczuk, Agnieszka 1999. Gniew we współczesnym języku polskim. Analiza semantyczna, Warszawa : Energeia
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.