rezydowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) fakt wzniesienia przez biskupa Pawła Giżyckiego w roku 1449 kościoła kolegiackiego pod wezwaniem Zwiastowania NP Marii i św. Mateusza Apostoła w Pułtusku. Rezydowanie na zamku w Pułtusku biskupów płockich — już od połowy wieku XIV — przyczyniło się do stworzenia nowego centrum życia wschodniej, puszczańskiej połaci Mazowsza i diecezji płockiej. Z centrum tego promieniowały wpływy, które między innymi przyczyniły się zapewne do powstania odnalezionych w dniu 30 marca 1950 roku rzeźb, znajdujących się niegdyś prawdopodobnie w kościele parafialnym w Radziłowie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.