rezydualny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dalekiego transportu. Na powierzchni lessu zaczynały się ujawniać procesy wietrzenia chemicznego, prowadzące w pierwszym rzędzie do odwapnienia jego górnych poziomów i tzw. zglinienia, tj. rozpuszczania cząsteczek węglanu wapnia i przekształcania ich w rezydualne cząstki ilaste. Równocześnie na żyznych wapnistych lessach rozwijała się bujna ciepłolubna roślinność lasostepowa, następnie zaś leśna, która pojawiła się w nowych warunkach na miejsce poprzedniej — tundro wo-stepo we j, chłodnej. Obumierające...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Halicki, Bronisław 1957. Rzeźbiarze krajobrazu, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.